Относно

МАШПРОМ-КМХ ООД е създадено през 1996 като частна фирма за планиране, изграждане и производство в сферата на хидравликата. Основната дейност на компанията е производство на хидравлични изделия и детайли. Производствената номенклатура на МАШПРОМ-КМХ ООД включвва:Произвеждаме повече от 140 вида цилиндри, както и цилиндри съгласно чертежи и мостри и изисквания на клиента.
Общата застроена площ на компанията е 1735 кв.м. Тя се състои от две сгради, включващи: индустриална сграда и триетажна административна сграда. Производственото оборудване включва различни видове металообработващи машини: високопроизводителни машини с ЦПУ, CNC струг и хоризонтални и вертикални обработващи центрове, центрове за фрезоване, 6-шпинделови автомата, диамантени втулки, менгемета, компресори, маркиращо устройство; безцентрови и центрови шлайфове, хидравличен агрегат, бормашини, колонни и четириколонни бормашини, матрица за отливки на помпи, стругови автомати, колонен шмиргел, лентонарезна машина, 3-координатна машина, хидравлична преса 1.5 т и 3.2 т, стендове за изпитване и т.н. Планирали сме нова инвестиция за 2013 с цел да закупим и внедрим ново, модерно, автоматизирано, високоефективно оборудване, както следва: 5-осен работен център, струг с двоен патронник и двойно ЦПУ, струг с ЦПУ, хоризонтален обработващ център с ЦПУ, което ще осигури оптимизация на производствените процеси и подобряване на качеството и ще даде възможност за внедряване на нови и по-конкурентни продукти.

Независимо от световната икономическа и финансова криза в последните години МАШПРОМ-КМХ ООДпостига непрекъснат растеж благодарение на своята гъвкавост, иновативност и внимание към изискванията на клиента. Броят на нашите клиенти нараства много бързо - 97% от продукцията се изнася за фирми от Франция, Италия, Холандия, Турция, Германия и други държави. Съществуващите и потенциални клиенти заслужават изключително внимание от наша страна. Внимателното определяне на нуждите на клиентите е задължително за предоставяне на висококачествени продукти и услуги.
Усъвършенстването на производителността на компанията акцентирайки върху производствените познания и оптимизацията на ресурсите на компанията гарантират качеството на продуктите на фирмата. От 2006 МАШПРОМ-КМХ ООД е внедрила Система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008.
Към настоящия момент във фирмата работят 51 служители с опит, сред които висококвалифицирани специалисти в сферата на хидравликата и пневматиката. МАШПРОМ-КМХ ООД продължава да се развива и да внедрява иновации. Непрекъснатото развитие на нашата корпоративна, организационна и комуникационна структура гарантира бъдещето на нашата компания.

Употреба на шублер

Измерването с шублер става с помощта на нониус. Нониусът представлява спомагателна скала, по-къса от основната и с деления, различни по големина от основната скала. В долните дефиниции N е броят деления, който създателят на инструмента желае да раздели с по-голяма прецизност. Правият нониус е най-обичайният вид нониус. При него спомагателната скала е направена така, че когато нейната нулева точка е подравнена с нулевата точка на основната скала, нейните деления са на малко по-малко разстояние едно от друго от тези на основната скала и само последното деление на нониуса съвпада с деление на основната скала. N деления на нониуса биха покрили N-1 деления на основната скала. При измерването на дължина с нониус, нулевата точка на спомагателната скала е същинската точка на измерване, но вероятно се пада между две деления на основната скала. Отчитането, което отговаря на най-добре подравнената двойка деления на основната и спомагателната скала, дава по-точната дробна стойност, допълваща основното измерване.

Употреба на профиломер

Диамантен стилус се премества вертикално в контакт с пробата и след това се премества странично през пробата на определено разстояние и с определена сила. Профиломерa може да измерва малки повърхностни вариации. Типичния профиломер може да измерва малки вертикални пукнатини вариращи във височина от 10 нанометъра до 1 милиметър. Височинната позиция на диамантния стилус генерира аналогов сигнал който се конвертира в дигитален след което се анализира и се изкарва. Радиуса на диамантения стилус варира от 20 нанометъра до 50 микрона а хоризонталната резолюция се контролира от сканиращата скорост и от скоростта на обменна на данните. Силата за проследяване на стилуса може да варира от под 1 до 50 милиграма.